Misboekje

Dialekmès èn de Sint Martinuskêrrek van Lin

Tekstboekje van de misviering die op 24 april 2016 plaats vond in de Sint Martinuskerk van Martenslinde. Alle teksten van deze misviering waren in het dialect van Martenslinde. Het thema van de mis was: ‘Lèt de kènner tot mich kwomme’. De mis werd georganiseerd door ‘Lin in het groen’. Het koor Lindebloesem, samen met het ‘Kènnerkoor’ zorgden voor de gezangen. De mis werd opgedragen door E.H. Lambert Maurissen.
Deze misviering was onderdeel van het project dat ‘Lin in het groen’ organiseerde ter gelegenheid van de Erfgoeddag 2016.
Het misboekje is gratis te verkrijgen, zolang de voorraad strekt, bij Katrien Bruggeman (Bruggeman@stintelaar.be) (089 41 38 87)

Left
Large