Pachtershofpleintje

Midden in Martenslinde is bij het tot stand komen van de bouw van een reeks nieuwe woningen, een ‘groen’ plein (het Pachtershofplein) aangelegd en voorzien van een petanquebaan. De bedoeling is dat het plein een ontmoetingsplek wordt voor de inwoners van de omliggende buurt.
 ‘Lin in het groen’ heeft over de aanplanting  van dit pleintje gesprekken gehad met de groendienst van Bilzen en met de verantwoordelijke schepen Cleuren. Voor het plein is gekozen voor de aanplanting van een lindeboom, symbool van Martenslinde. Dit is gebeurd op een feestelijke bijeenkomst op zondag 30 maart 2014. Vele inwoners van Martenslinde en ook vertegenwoordigers van het bestuur van de stad Bilzen (o.a. burgemeester Brepoels en schepen Cleuren) waren aanwezig bij deze feestrijke bijeenkomst.
We hopen dat dit pleintje een gezellige groene plaats wordt in het dorp en ook dat er menige partij petanque gespeeld moge worden en uiteraard dat de lindeboom moge uitgroeien tot een pracht exemplaar!

Left
Large