Erfgoeddag 2018

Dit jaar stond deze dag in het teken van ‘kiezen’. ‘Lin in het groen’ koos ervoor om zich te richten op ‘feesten en vertier’.
Tijdens die bijeenkomst, die plaats vond in zaal de Linde, werd aandacht besteed aan de kermis, de processie en aan de cafés. Vooral de cafés kregen ruime aandacht. Ze waren vroeger immers prominent aanwezig in het dorp en zijn dus een stukje erfgoed van ons dorp! Ze waren een ontmoetingsplaats voor velen. Vooral bij de kermis en de processie werden ze goed bezocht. Maar ook voor het verenigingsleven waren ze van belang als plaats waar men elkaar zag en sprak. (De historie van de cafés in Martenslinde werd verwerkt in een boek en is te koop voor 12€.) De bijeenkomst werd bijgewoond door vele mensen, zowel van Martenslinde als van  daarbuiten.. De zaal zat afgeladen vol. Er waren lezingen, er werd gezongen, er was een expositie van processiekleren, de werkjes (stambomen) van de schoolkinderen waren te zien, er werd ook gezellig gebabbeld. Kortom een geslaagde dag met veel enthousiaste mensen!
Voor meer foto's ga je naar volgende link: http://www.lininhetgroen.be/erfgoeddag-2018-0

Left
Large