Mondelinge geschiedenis

In 2015 zijn we gestart met een project: ‘Het leven in een klein dorp in Vochtig Haspengouw medio de 20e eeuw.’
In dit project wordt door middel van interviews met oudere inwoners van Martenslinde informatie ingewonnen over een aantal onderwerpen. De gekozen onderwerpen voor dit Mondelinge Geschiedenis project omvatten: ‘schoolgaande jaren in Martenslinde, hoe ging men om met gezondheid en hygiëne en welke arbeid werd er verricht en hoe ging dat er toen aan toe?’
Met dit project, dat financiële ondersteuning kreeg van Erfgoed Haspengouw en de stad Bilzen, beogen we inzicht te verkrijgen in het dagelijkse leven in het dorp zowat honderd jaar geleden.
De eerste resultaten van dit project, waaraan veel oudere inwoners hebben deel genomen, werden gepresenteerd op een bijeenkomst in februari 2015. Op deze bijeenkomst, die kon genieten van een massale opkomst, werd een korte samenvatting van de resultaten van deze interviews voorgesteld. Daarnaast werd ook een stukje geschiedenis van Martenslinde in de 19e eeuw gepresenteerd.
Ook kreeg elke geïnterviewde zijn of haar CD met het eigen interview. Naast het beluisteren van wat muziek van vroegere tijden en het bekijken van dia’s met dorpstaferelen werd deze bijeenkomst afgesloten met de belofte dat we hier zeker nog mee zullen doorgaan!
Voor meer foto's ga naar 'Archief' of deze link:
http://www.lininhetgroen.be/mondelinge-geschiedenis-0

Left
Stretch